För att ta bort en anställd eller kund i Aiai går du till Användare och sedan Personal eller Brukare


Där söker du fram personens namn och går in på personens profilsida genom att klicka på namnet.

Längst ner på personens profilsida finns Inloggningsuppgifter

Klicka på Ändra uppe i högra hörnet. Då ges möjligheten att Ta bort användare. 
När du tar bort en användare kommer den inte längre att kunna logga in. I samband med att användaren tas bort kommer en bekräftelseruta upp. Här kan du se viktig information kring att ta bort en användare. När du läst igenom och förstått informationen kan du välja att antingen avbryta borttagningen eller att ta bort användaren. När användaren är borttagen kan huvudadministratörer se kontot i Användarbanken.


Du kan läsa mer om att återaktivera en användare här.