I systemet finns en funktion som heter Filter. Den gör det möjligt att filtrera schemat efter schematyp eller assistent hos respektive brukares schema. 


Funktionen hittar du till vänster om schemat i schemavyn och heter Filter.


Den här symbolen visar på att det finns en aktiv filtrering påslagen. För att nollställa den kan du antingen:

1. Ändra texten i fälten till Alla.

2. Ladda om sidan.


Schematyp:

Här kan du välja att filtrera schemat efter schematyper samt efter Närvaro/Frånvaro.


Assistent:

Här kan du välja att filtrera schemat efter en särskild assistent. 


Kalenderhändelser:

Genom att bocka i eller ur checkboxen kan du välja om kalenderhändelser ska synas i schemat medan filtreringen är aktiv eller ej.