Det finns olika varianter av synlighet för kalenderhändelser: 


Synlig för hela arbetsgruppen:

Kalenderhändelsen syns för assistenter och administratörer som är kopplade/har åtkomst till en brukare.

Kalenderhändelsen syns i samlat schema. Har en person inte åtkomst till brukaren händelsen ligger, syns däremot inte hos vem kalenderhändelsen ligger.

Endast synlig för schemaläggare:

Kalenderhändelsen är enbart synlig för användare som har behörighet att ändra i schema. Den är aldrig synlig för person som enbart är assistenter. 

Alla scheman:

Kalenderhändelsen syns i alla scheman för alla roller.

Assistenter (samlat schema):

Synligt för alla som har åtkomst till "samlat schema"

Brukare och schemaläggare:

Synligt för alla brukare och användare som har behörighet att ändra i schema.