Dropdown menyn Inställningar till vänster om schemat gör det möjligt att aktivera och inaktivera multiredigering, passöversikt, välja att inaktiva assistenter ska synas eller döljas i personallistorna, du har här även möjlighet att välja/redigera färg på assistenternas färg i schemat hos respektive brukare som du har åtkomst till.Multiredigering

Funktionen Multiredigering gör det möjligt att med några enkla klick markera flera pass samtidigt utan att behöva hålla ner någon knapp på tangentbordet. När flera pass är markerade kommer redigering som sker i menyn uppe till vänster gälla samtliga markerade pass. 


Tänk på att det kan vara bra att stänga av multiredigeringen när du är färdig med den för att undvika felaktiga redigeringar.Passöversikt

Passöversikten ger dig möjlighet att lägga muspekaren över ett pass och få en översikt över hur passet är inställt utan att behöva klicka på det.


Exempel på information som syns är: Start- och slutdatum, start- och sluttid, schematyp, vem som är bemannad på passet samt eventuella önskemål (om det är inställt att assistenter ska kunna önska pass hos den brukaren under Inställningar > Schema > Synlighet)Inaktiva assistenter

Funktionen låter dig välja huruvida du vill kunna se inaktiva assistenter i rullistorna över personal. Välj färg på assistenter

Här har du möjlighet att välja färg på respektive assistent i schemat. 


Justeringar som görs här gäller enbart pass för assistenterna hos den aktiva brukaren. 


Denna funktion finns inte i respektive assistents samlade schema.