INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Jourinställningarna hittar du under Inställningar > Jour. Observera att du, för att kunna se denna flik behöver du ha behörigheten Hantera Jour samt administrativ åtkomst till åtminstone en brukare.


Endast Brukare, Medarbetsledare och Administratörer kan få åtkomst att justera jourinställningarna.

Behörighet

Börja med att lägga till vilka användare som ska ha behörighet att justera jourinställningarna. Detta gör du genom att söka upp respektive användare under fliken Användare > Personal/Brukare.

Under rubriken Behörigheter/Inställningar bockar du i Hantera Jourinställningar. Nu kommer användaren få åtkomst till fliken Inställningar > Jour.


Information om funktionen


Jourperioder är ett smidigt sätt att hantera jour. Funktionen möjliggör att jour kan ställas in utifrån aktuella och framtida beslut. Det går alltså att registrera ett framtida beslut utan att påverka tidigare jour.


Jourperioder kan ställas in i flera jourintervaller på samma dygn och det går även att göra undantag för specifika dagar. Det hjälper till vid tillfällen där det finns en återkommande vakentid på natten, eller när det finns jour mitt på dagen.


Om uppdraget har dubbelbemanning under jour där en person ska arbeta ett helt pass som aktiv tid rekommenderar vi att ni istället använder er av jourinställningen Jour i schema.


Skapa en jourperiod

Börja med att välja Jourperioder i rullisten. Det dyker då upp en blå knapp som heter Lägg till jourperiod. Klicka på den.Du får nu upp en modal med olika alternativ. Det är här du ställer in hur jourperioden ska se ut.


Börja med att ställa in start- och slutdatum på perioden. Ska jouren löpa på tills vidare utan slutdatum? Välj då alternativet Tillsvidare. Fältet för slutdatum blir nu gråmarkerat och kommer inte gå att fylla i.


Nu är det dags att börja fylla i hur jouren ska se ut.

Alla dagar

Om brukaren har regelbunden jour alla dagar, fyller du i start- och sluttid, samt eventuellt kostnadsställe. Här kan du även lägga till flera rader om det exempelvis ska vara återkommande avbrott i jouren mellan vissa särskilda klockslag.

Ska kommun eller landsting stå för hela/eller delar av jouren lägger du till en ny rad och skriver in tidpunkterna som är aktuella. Välj sedan kostnadsställe i rullisten till höger.

Är jouren regelbunden med endast några få undantag kan ni lägga in start- och sluttitd för hur jouren vanligtvis ser ut under Alla dagar, och sedan lägga till undantagen under Specifika dagar/undantag.Specifika dagar/undantag

Om brukaren har regelbunden jour, men enbart under specifika dagar lägger du in det här. Välj den dag det gäller i rullisten Veckodag. Skriv sedan in start- och sluttid. Tänk på att jour som har en sluttid efter midnatt innebär att personen som arbetar jouren kliver av sitt pass veckodagen efter den du valt på alternativet Veckodag.

Enligt exemplet nedan innebär detta att personer som arbetar jour på fredagar går och lägger sig 23:00 på fredagarna och kliver upp 09:00 på lördagarna.

Här kan du även lägga in undantag från jourtid som du lagt in under Alla dagar.När du är nöjd med inställningarna klickar du på spara-knappen längst ner på sidan. Modalen kommer då stängas ner och jourperioden kommer du nu hitta under Inställningar > Jour.
Uppdatera/redigera en jourperiod

Här kan vi se Aktuell jourperiod, Framtida och Historiska jourperioder för den aktiva brukaren. Efter varje jourperiod kan du se fyra olika alternativ:


Redigera

Genom att klicka på Redigera kan du korrigera en redan skapad jourperiod. Tänk på att en redigering inte slår igenom automatiskt i tidrapporterna utan behöver uppdateras antingen manuellt eller via "Uppdatera schema"-knappen. 


Om du redigerar en tidrapport bakåt i tiden och sedan gör en  justering på ett pass som infaller under jourperiodens datum och tid i schemat kommer de nya jourinställningarna dyka upp där. Duplicera

Vill du skapa en dubblett på en jourperiod klickar du på Duplicera. Detta alternativ kan vara bra att välja om du exempelvis vill använda en historisk jourperiod igen. Du får då upp modalen på nytt och kan där göra eventuella förändringar innan du sparar ner den.


Uppdatera schema

När du har skapat en jourperiod och vill att ett gällande schema ska uppdateras med de nya jourinställningarna klickar du på denna knapp. Läs mer om hur du går tillväga HÄR


Ta bort

För att radera en jourperiod klickar du här. Observera att pass med jour från denna jourperiod inte kommer påverkas. Mer om detta kan du läsa HÄR