För att skapa ett pass i schemat följer du stegen nedan:

  1. Gå till Schema och välj den person du vill lägga schema för.
  2. Välj ett datum där du vill skapa ett pass – klicka högst upp i rutan för det valda datumet. När du gör det kommer en funktionsruta visas till vänster. Där du har möjlighet att ställa in datum och klockslag för passet, bemanna det och välja schematyp (assistans, sjuk etc), ställa in kostnadsställe (om brukaren har funktionen Beslut i schema aktiverad) skriva en notering samt välja för vilka personer den ska vara synlig. (Det går även utmärkt att tabba sig fram mellan funktionerna.)
  3. När du är klar klicka Spara.
  4. Passet dyker nu upp i schemat. Vill du göra ändringar på passet är det bara att klicka på det igen så visas funktionsrutan till vänster..
  5. Om du vill avbryta eller titta på någon annans schema kan du trycka på krysset (x) i övre högra hörnet i funktionsrutan till vänster eller på den gula knappen Avbryt


Så länge ett pass är markerat kommer namnet på vald brukare/assistent att finnas kvar i funktionsrutan.Du kan också skapa ett pass genom att trycka på Dropdownmenyn Pass > Skapa pass. Passet får automatiskt dagens datum, men detta går såklart att redigera. 
När du markerar ett pass dyker funktionsrutan upp bredvid schemat. Här kan du göra samtliga justeringar på passet.