Du som har behörighet att ändra i schemat kan skriva noteringar på pass. Med behörighet att ändra i schemat kan du markera ett pass i schemat och lägga till en notering kopplat till det specifika passet.

 

Du bestämmer för vilka noteringen ska vara synlig, för bara den bemannade assistenten, för alla assistenter som kan se det passet eller endast för schemaläggare. "För schemaläggare" väljs om du inte gör något val.


När du har skrivit en notering dyker en symbol upp på passet som indikerar att det finns en notering skriven. Assistenten kan även se sina noteringar på förstasidan när de loggar in. De kan antingen klicka på passet i schemat för att se noteringen eller genom att hålla muspekaren över passet om Passöversikten är påslagen.