Välkommen som användare av Aiai! 


Nedan kan du se en film om hur du som assistent kommer igång med användandet av Aiai. Du får en grundläggande förståelse för systemets funktioner och vad du som assistent har tillgång till för funktioner. 


Om du vill fördjupa dina kunskaper i hur systemet fungerar kan du läsa mer om Aiai för dig som assistent i denna mapp.