Om en assistent gjort ett avbrott på ett jourpass justeras detta enklast i tidrapporten för personen det gäller. Nedan kan du läsa mer om hur jouravbrott kan registreras i tidrapporterna. Du kan även se vår instruktionsfilm för att få fler exempel på hur man kan gå tillväga för att justera detta i Aiai.


Vill du hellre se filmen utan musik kan du klicka på ljudsymbolen nere till vänster i menyfältet på spelaren.Registrera jouravbrott mellan specifika klockslag

För att du som administratör ska kunna ändra assistents tidrapporter krävs att du har behörigheten "Ändra i tidrapporter". Assistenter kan själva ändra sina tidrapporter förutsatt att de har behörigheten "Ändra i tidrapport".

Rader i tidrapporten kan endast redigeras bakåt i tiden. Det går alltså inte planera in ett jouravbrott framåt i tiden via tidrapporten.

Börja med att gå till fliken Tidrapport och välj den tidrapport det gäller. Det kommer då se ut ungefär som på bilden nedan.

I exemplet nedan ska vi lägga in ett jouravbrott mellan 23-02 natten mellan den 5e och 6e mars.


För att kunna lägga in aktiv tid krävs först att du skapar en lucka mellan raderna. Detta gör du genom att justera slut- och starttid på de intilliggande raderna i tidrapporten.


I och med att vi ska skapa en lucka mellan 23 och 02 börjar vi med att justera sluttiden på raden 22-00. När vi klickar på raden får vi upp en meny som på bilden nedan.


I menyn ändrar vi sluttiden till 23:00 och ser till att 2020-03-05 är valt i fältet för slutdatum. Se till att "Intilliggande pass justeras automatiskt" är urbockad och att all information stämmer. Klicka på Spara.

Nu ser vi att den valda raden har fått sluttiden 23. För att kunna lägga in den aktiva tiden behöver vi ändra starttiden på nästkommande rad till 02. För att göra det klickar vi på raden med start- och sluttid 00-07.


I menyn som dyker upp justerar du starttiden. Se även här till så att Intilliggande pass justeras automatiskt är urbockad. Låt Typ av arbetstid stå kvar som Jour. När du är färdig klickar du på Spara.Nu har vi skapat en lucka mellan 23 och 02 natten mellan den 5-6e mars.

Det enda som återstår är att skapa en rad med aktiv tid som ska in mellan dessa. Längst ner på en assistents tidrapport hittar du knappen Lägg till rad i tidrapporten. Klicka på den så kommer en meny öppna sig.


I menyn börjar du med att välja start- och slutdatum, följt av start- och sluttid för raden. I och med att vi vill skapa en rad med aktiv tid väljer du Aktiv tid i rullisten för Typ av arbetstid. När du är färdig klickar du på Spara.


Nedan kan vi se att det nu finns aktiv tid registrerad mellan jourtimmarna.