Hem


På startsidan kan du med hjälp av sökfunktionen leta svar på dina frågor. De sökord du skriver i sökrutan visar resultat på publicerade lösningar i kundportalen.

Härifrån kan du även skapa ett nytt supportärende. Baserat på vad du skriver i Ämnesfältet kommer du få upp relaterade artiklar i högerspalten. Du har även möjlighet att bifoga en fil till ditt ärende från din enhet.


I denna version är möjligheten att logga in i kundportalen begränsad. Möjligheten att kontrollera ärendestatus ligger bakom inloggat läge och är ej möjlig att nå.


Längre ner på sidan hittar du publicerade lösningar. Dessa kan du även hitta under rubriken Lösningar. 

I högerspalten publicerar vi nyheter och viktiga meddelanden. Dessa hittar du även under rubriken Forum

Lösningar


Under rubriken "lösningar" hittar du information om produkten och svar på vanliga frågor. När du använder dig av sökfunktionen i kundportalen dyker lösningar upp som matchar dina sökord. Till höger om varje lösning i menyn i sökfältet kan du se i vilken mapp lösningen ligger, detta kan ge dig en hint om vilken lösning du ska klicka på för att få det svar du letar efter. 


Lösningar hittar du även på startsidan. 

Forum

I delen Forum hittar du information från oss på kundsupporten. Den kommer fungera som en sida för envägskommunikation från oss till er och inläggen går därmed inte att kommentera på.