INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktivera funktionen 

Till att börja med behöver du ställa in att filer ska skickas digitalt till Försäkringskassan. Detta gör du genom att söka upp den brukares profil som är aktuell under rubriken "Användare". Väl inne på profilsidan går du till rubriken Inställningar/Behörigheter. Klicka på Ändra. Här ska du bocka i "Skicka fil digitalt till FK". 


Kan du inte se brukarens profilsida eller möjlighet att ändra inställningarna för brukaren så har du kanske inte rätt behörighet. Kontakta din administratör för att få hjälp med detta.


Nu har du aktiverat att filer ska skickas digitalt till Försäkringskassan. Då är nästa steg att se till att all information som är obligatorisk enligt Försäkringskassans krav finns registrerat.

Företagets information

För att filerna ska kunna skickas digitalt via oss behöver viss information finnas registrerade på företagets profilsida. 

Kontaktperson 

Börja med att ställa in kontaktperson under fliken Inställningar > Företag. Gå till rubriken "Tidsredovisning Assistansersättning (FK3059) och Uppgifter om en personlig assistent (FK3066)"


Här skriver ni in den person hos er som ska stå som kontaktperson för handläggarna på Försäkringskassan. Ange namn och telefonnummer. 

Kollektivavtal

Följer ni som arbetsgivare ett kollektivavtal? Detta behöver i sådana fall ställas in på era företagssidor. Ni kan själva kontrollera vilket kollektivavtal ni har angivet som standard hos er under Inställningar > Företag > Kollektivavtal. 


Om det inte stämmer, kontakta vår kundsupport.

Brukarens information

För att filerna ska kunna skickas digitalt via oss behöver viss information finnas registrerade på brukarens profilsida

Brukarens personnummer

Brukarens personnummer krävs för att tidrapporterna i gruppen ska kunna signeras. För att ställa in brukarens personnummer går du till fliken Användare > Brukare. Sök där upp brukarens profilsida och klicka på Ändra i rutan högst upp för kontaktuppgifter. 


Skriv in brukarens personnummer och klicka sedan på Spara

Brukare som är arbetsgivare åt assistenter

Anställs alla assistenter av brukaren själv aktiverar ni endast det övre IVO-alternativet : "IVO: Jag anställer mina assistenter själv"


Är det så att brukaren enbart är arbetsgivare åt några assistenter aktiverar ni båda fälten "IVO: Jag anställer mina assistenter själv" och "IVO: Jag anställer endast några assistenter själv". 


Ni behöver sedan markera de assistenter som anställs av brukaren. Detta gör ni under Inställningar > Assistent. Där kan ni se att ni har fått möjlighet att bocka i "IVO" på de anställda. Gör detta på de som brukaren själv anställer. Assistentens information

För att filerna ska kunna skickas digitalt via oss behöver viss information finnas registrerade på assistentens profilsida

Assistentens personnummer

Assistentens personnummer krävs för att tidrapporten ska kunna signeras. För att ställa in assistentens personnummer går du till fliken Användare > Personal. Sök där upp assistentens profilsida och klicka på Ändra i rutan högst upp för kontaktuppgifter. 


Skriv in assistentens personnummer och klicka sedan på Spara

Assistentens kollektivavtal

Följer assistenten det kollektivavtal ni har satt som standard under Inställningar > Företag så behöver ni inte göra några justeringar. Ska assistenten följa ett annat kollektivavtal / Inte gå under något kollektivavtal justerar ni det på assistentens profilsida under Användare > Personal > Assistentens profilsida > Rubriken "Anställning". Klicka på Ändra och välj där det alternativ som stämmer. Klicka sedan på Spara.

Assistentens begränsningsperiod/begränsningsperioder

Under punkt 4 i tidrapporten (FK3059) fylls assistentens begränsningsperiod/perioder in. Dessa registrerar ni som arbetsgivare under fliken Användare > Personal > Assistentens profilsida > Begränsningsperioder. 


Mer om hur begränsningsperioder registreras kan ni läsa här

Assistentens anställning

På inställningssidorna för assistenter finns möjligheten att justera assistentens anställning. Är det så att assistenten har en annan arbetsgivare? Då anger ni detta här genom att bocka i "Annan anställning" och fyller i arbetsgivarens anställning. 

Är assistenten anställd av brukaren behöver ni gå in under brukarens profilsida och aktivera "IVO: jag anställer själv mina assistenter" läs mer här


Funktionen att registrera "Annan anställning" kräver att funktionen först aktiveras under Inställningar > Företag > Behörigheter/inställningar. Inställningen heter "Hyr bemanning". När den funktionen är aktiverad kan ni under Inställningar > Assistent registrera vilken arbetsgivare samt organisationsnummer på respektive assistent. 

Detta kommer då med i filen (FK3059) till Försäkringskassan (om tidrapporten ska skickas dit).


Administratörens information

Administratörens personnummer

Om du som administratör ska signera tidrapporterna med ditt BankID för att tidrapporterna ska gå iväg till Försäkringskassan behöver du ha ditt personnummer registrerat på ditt konto. 


Detta registreras antingen i samband med att ditt konto skapas, eller så kan ni i efterhand gå in och lägga till detta. 


Beroende på era företagsinställningar kan du själv som administratör redigera detta på din profilsida under Användare > Personal > Din profilsida > personuppgifter högst upp. 


Har du inte behörighet att registrera detta på dig själv behöver du kontakta en huvudadministratör hos er.