INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Antalet jourtimmar visas enbart i tidrapporten. Alla nya pass du lägger upp i schemat under de datum som är inlagt för jourperioden kommer automatiskt att få jour mellan de klockslag du ställer in här. Lägger du upp pass utanför jourperioden kommer de inte påverkas av jourperioden. Pass som du redan har skapat och lagt in i schemat kommer således inte påverkas.


Är ändringen retroaktiv måste godkännanden på tidrapporterna för alla användare vara borttagna för att det ska gå att uppdatera detta bakåt i tiden. Gäller uppdateringen endast några dagar i månaden och/eller ett fåtal assistenter är det bättre att ni gör följande:

1. Om det är retroaktivt – se till att låsa upp tidrapporten för berörda personer. (ta bort eventuella godkännanden)

2. Gå till schemat och markera de pass det gäller. Klicka Spara (utan att ha ändrat något). Då kommer tidrapporterna uppdateras med nya jourtiderna.


Uppdatera schema med knappen "Uppdatera schema"


Har du redan ett gällande schema och vill att de nya jourinställningarna ska börja gälla klickar du på knappen Uppdatera schema. Samtliga pass under den period som är inlagt under jourperioden kommer då att uppdateras. När detta är gjort blir knappen ljusare och möjligheten att klicka på den igen försvinner, för att indikera på att schemat redan blivit uppdaterat. Knappen blir åter möjlig att klicka på om jourperioden redigeras och sparas på nytt.


    Viktigt att tänka på!

Jourperiod på pass över månadsbryt
Om det finns godkända pass i perioden som jourperioden ligger över kommer jourperioden inte slå igenom vid en uppdatering. Det är därför viktigt att kontrollera detta innan ett schema uppdateras via knappen "Uppdatera schema". Om den nya jourperioden ska vara från första dagen i månaden kan det vara så att det inte blir uppdaterat för att ett pass började den sista dagen på månaden innan och går över natten till nästkommande månad. Har personen som är bemannad på det passet godkänt sin tidrapport för månaden då passet började, låser sig det passet då det redan blivit godkänt.

om du istället väljer att jourperioden börjar den 2a istället och uppdaterar schemat så blir tidrapporterna rätt

Redigera sedan tidrapporten manuellt för assistenten som jobbade natten (jouren) den 1a i månaden.

Ta bort jourperiod
Tänk på att om en jourperiod tas bort under Inställningar > jour > jourperiod försvinner inte jouren automatiskt från tidrapporten. Detta eftersom Aiai inte vet från vilket datum det skall gälla om man redan har ett schema som ligger. När en jourperiod tas bort kommer alltså endast de nya pass som läggs till i schemat att bli pass utan jourtid.
Om en jourperiod tas bort och befintliga pass uppdateras kommer jouren försvinna från dessa pass.

Uppdatera schema manuellt

Om du inte har ett gällande schema under jourperioden kommer de pass du klistrar in i schemat automatiskt att få dessa jourinställningar, förutsatt att passen som klistras in/skapas matchar jourperiodens datum.


Om du under processens gång får upp en dialogruta som varnar för att någonting går långsamt klickar du på den gula "Ignorera varning"-knappen. När sidan har laddat klart har de markerade passen uppdaterats och de nya jourtiderna kommit in på passen i tidrapporten. För att dubbelkolla så att allt stämmer kan du därefter gå in i tidrapporten och titta på ett pass som omfattas av denna justering.


Börja med att ställa in de nya jourtiderna under Inställningar > Jour > Jourperiod. När det ser ut som att de stämmer, klicka på "spara" och gå sedan till schema.

Uppdatera schema manuellt (månadsvis)

Är det en hel månad som de nya jourtiderna skall börja gälla på är det bara gå in på Schemat, klicka på den lilla fliken pass till vänster om schemat, följt av den blå Markera Alla-knappen. Då kommer samtliga pass för månaden bli markerade. Klicka på den gröna "spara"-knappen som dyker upp i modalen högst upp till vänster utan att ändra någonting i de övriga fälten. På så vis kommer passen sparas om och läsas in i tidrapporten på nytt tillsammans med de nya jourtiderna.

Uppdatera schema manuellt (veckovis)

Om du hellre vill uppdatera schemat veckovis finns det möjlighet att klicka på kolumnen till vänster om schemat som visar veckonumret. När man gör detta markeras samtliga pass med en starttid i den valda veckan. Klicka på den gröna "spara"-knappen som dyker upp i modalen högst upp till vänster utan att ändra någonting i de övriga fälten.

Uppdatera schema manuellt (enstaka dagar)

Om du hellre vill uppdatera schemat på enstaka dagar finns det möjlighet att klicka på passet, Klicka sedan på den gröna "spara"-knappen som dyker upp i modalen högst upp till vänster utan att ändra någonting i de övriga fälten.

Uppdatera schema för viss assistent

Om det enbart är en särskild assistent som passen ska uppdateras för kan du antingen använda er av funktionen "Filter" till vänster om schemat för att enbart visa just den valda assistentens schema hos aktuell brukare, du kan då kombinera detta med att använda er av funktionen "Markera alla" eller att markera pass veckovis (läs mer om dessa funktioner ovan).