Dina arbetade timmar hittar du under fliken Tidrapport. Det är även här du godkänner dina timmar när du arbetat klart för månaden. Alla tider som finns i schemat förs automatiskt över i tidrapporten.


Du kan hela tiden kontrollera att dina tider stämmer och att eventuella ändringar uppdateras av din arbetsledare.

Nedan kan du se vår instruktionsfilm där vi steg för steg går igenom hur du som assistent signerar din tidrapport.Godkänna tidrapport

Har du mer än en användarroll i systemet behöver du först och främst se till så du valt att ha rollen Assistent för att kunna godkänna din tidrapport. Hur du ändrar roll kan du läsa mer om här. När månaden är slut ska du granska och godkänna din tidrapport. Börja med att titta igenom att den stämmer.


Signera med BankID

Om den brukare du arbetar för har valt att skicka sina blanketter på fil till Försäkringskassan kommer du att bli ombedd att signera de timmar som redovisas till Försäkringskassan med BankID när du klickar på Godkänn och signera-knappen längst ner på sidan.


I fönstret som dyker upp ser du då enbart de timmar som skickas till Försäkringskassan. Observera att samtliga tider på tidrapporten godkänns när du signerar med BankID.

Du signerar antingen med Mobilt BankID eller via BankID på fil på datorn. Längst ner på sidan väljer du om du ska signera med ett bankid som inte finns i enheten (Signera tidrapport med mobilt BankID) eller ett BankID som finns i samma enhet (signera tidrapport med BankID).


Signera tidrapport med mobilt BankID: För att signera med ett mobilt BankID klickar du på denna knapp.

Signera tidrapport med BankID på denna enhet: För att signera med ett BankID på exempelvis fil eller på dosa klickar du på denna knapp.


I vissa fall kan du få upp ett meddelande som det nedan när du klickar på Godkänn och signera tidrapport. Får du upp ett meddelande som detta brukar det komma med en informationstext som förklarar varför du inte kan signera din tidrapport. Kontakta då din arbetsgivare med informationen.


Signera med BankID i mobiltelefon/surfplatta

När du öppnar BankID-appen kommer samma information visas som på tidrapport-sidan, även här syns enbart tiden som redovisas till Försäkringskassan. Skriv under med din säkerhetskod och gå sedan tillbaka till tidrapports-fliken där du startade signeringen ifrån.


Signera med BankID på dator

Om du har ditt BankID på fil behöver du i vissa fall öppna upp ditt säkerhetsprogram manuellt när du klickat på knappen Signera tidrapport med BankID.

Det gör du genom att söka upp "BankID säkerhetsprogram" på din dator och startar det.


Signera med BankID på kort

Om du har ditt BankID på kort behöver du i vissa fall öppna upp ditt säkerhetsprogram manuellt när du klickat på Signera tidrapport med BankID. Det gör du genom att söka upp "BankID säkerhetsprogram" på din dator och startar det. 


Koppla in kortet i dosan. Har du Handelsbanken behöver du även koppla in en sladd mellan dosa och dator för att kortet ska fungera som BankID.


På tidrapporten kommer du nu kunna se om din signering gått igenom eller inte. Möts du av detta meddelande har dina timmar blivit signerade.

Möts du av ett meddelande som det nedan är det någonting som inte har fungerat med din signering. Detta kan eventuellt bero på att tidsgränsen för signeringen har nåtts, att du angivit en felaktig säkerhetskod eller att ditt personnummer är felaktigt angivet på ditt konto. Se över detta och testa på nytt.