Karensberäkning

Karensberäkning
Den första Januari 2019 trädde en ny lag i kraft, den innebär att det traditionella karensavdraget i många fall inte längre är giltigt. I lagen om sjuklön ...
Tis, 19 Maj, 2020 at 9:58 AM